SKJEGGKRE LOKKEMIDDEL EXTRA - 3 GRAM

kr. 229,00

SKJEGGKRE LOKKEMIDDEL EXTRA - 3 GRAMLokkemiddel som tiltrekker seg skjeggkre i alle stadier, men spesielt effektiv for skjeggkre i "nymfestadiet", under 10mm.  Øker fangsten i feller og limteip med opp til 350%. Benyttes av profesjonelle skadedyrselskaper ved kartlegging, bekjempelse og etterkontroll. 

Skjeggkre lokkemiddel er en proteinrik åte utviklet i samarbeid med utvalgte profesjonelle skadedyrselskaper. Det benyttes ved produksjon ferske norske animalske proteiner (blandt annet insekter), fett, karbohydrater og cellulose. Produktet øker fangst av skjeggkre i alle stadier, men spesialprodusert for ytterligere fangst av skjeggkre i nymfestadiet (under 10mm). 

Limfeller, limremser og limteip som blir benyttet er "passive" feller. Med dette menes at det ikke er noe i fellene som tiltrekker seg skjeggkre, men at det er tilfeldig at skjeggkre går i dem. Med dette lokkemiddelet viser vitenskapelige forsøk og tester i feltet at det øker fangst av skjeggkre med opp til 350% og fellene får da en dobbelt virkning; skjeggkre som sitter fast i fellene også tiltrekker seg andre skjeggkre. Skjeggkre lokkemiddel strøs forsiktig på i midten av limfeller, limremser og strategisk bortover på limteip. Mengde bruk pr. felle ca. 0,2 gram. Lokkemiddelet er ikke giftig, men inneholder som allergener skalldyr og insekter.