Inaktivt produkt

Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig i nettbutikken.

3M Halvmaske

3M Halvmaske 4277

3M Halvmaske 4277.

FFABE1P3.

Denne masken kan brukes mot enkelte gasser og damper ved konsentrasjoner opp til 1000 ppm eller adm.norm, laveste verdi setter grensen.
Brukeren må ha gjennomgått opplæring og lest alle bruksanvisninger.
Feil bruk kan medføre skade, alvorlig eller livstruende sykdom.  


Halvmaske med integrerte filtre. Klasse FFABE1P3D

  • Beskytter mot organiske damper med kokepunkt over 65 grader C
  • Uorganiske og sure gasser (som spesifisert av produsenten) opp til 10 x adm. norm eller 1000 ppm, laveste verdi setter grensen
  • Partikler ved konsentrasjoner opp til 50 x adm. norm